Naslovnica Top vijesti Visočanin Mehmed Kardaš doktorirao u Zagrebu

Visočanin Mehmed Kardaš doktorirao u Zagrebu

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu danas je doktorirao naš sugrađanin Mehmed Kardaš.

Doktorska disertacija pod naslovom “Jezik i grafija Kopitarova bosanskog četveroevanđelja u kontekstu bosanske crkvenoslavenske pismenosti” odbranjena je pred Komisijom koju su činili: akademkinja Anica Nazor (HAZU), akademik Stjepan Damjanović (HAZU) i dr. sc. Marinka Šimić (Staroslavenski institut u Zagrebu). Doktorska disertacija, rađena pod mentorstvom prof. dr. Matea Žagara (Filozofski fakultet Zagreb) i prof. dr. Lejle Nakaš (Filozofski fakultet Sarajevo), bavi se rukopisom koji pripada srednjovjekovnoj Crkvi bosanskoj.

Mehmed Kardaš radi kao asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje drži nastavu iz Staroslavenskog jezika, Historijske gramatike i Historije književnog jezika. Član je bosanskohercegovačkog tima u međunarodnom projektu “Općeslavenski lingvistički atlas” (OLA) koji vodi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Ovom prilikom dr. Mehmedu Kardašu želimo mnogo uspjeha u daljoj akademskoj karijeri.

(Visocki.info)