Naslovnica Visoko Postupak učešća javnosti za obnavljanje rješenja o okolišnoj dozvoli za “Prevent Leather”...

Postupak učešća javnosti za obnavljanje rješenja o okolišnoj dozvoli za “Prevent Leather” d.o.o. Visoko

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma obratio se investitor “Prevent Leather” d.o.o. Visoko sa Zahtjevom za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera “Prevent Leather” d.o.o. Visoko, grad Visoko.

U skladu sa članom 40. i 93. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) nadležno ministarstvo treba da osigura učešće javnosti u postupcima obnove okolinske dozvole.

S tim u vezi, obavještavamo vas da je dopunjeni Zahtjev za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera “Prevent Leather” d.o.o. Visoko, dostupan na uvid na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba.

Primjedbe i sugestije na Zahtjev za obnovu rješenja o okolinskoj dozvoli mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.