Naslovnica Globus Skupština Savjeta Evrope podržala članstvo Kosova

Skupština Savjeta Evrope podržala članstvo Kosova

Izvještaj je sastavila grčka poslanica Dora Bakojanis, a njen nacrt je u martu odobrio Komitet za politiku i demokratiju ove organizacije

Većina poslanika Parlamentarne skupštine savjeta Evrope podržala je na današnjoj plenarnoj sjednici u Strazburu članstvo Kosova u ovoj organizaciji, posvećenoj ljudskim pravima i razvojem demokratije.

Funkcionalna demokratija
Obraćajući se Skupštini, Bakojanis je naglasila da je Kosovo, “bez obzira na neke nedostatke”, funkcionalna demokratija i ispunjava uslove za prijem.

Ona je rekla da su pravnici, takođe, potvrdili stav da Kosovo ispunjava osnovne uslove za članstvo u Savjetu Evrope.

Osvrćući se na formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, ocijenila je da se radi o pitanju koje je u “unutrašnjoj nadeležnosti Kosova i nema veze sa prijemom u Savjet Evrope”.

Zbog toga je rekla da Vijeće ministara treba da pozove Kosovo da postane članica Savjeta Evrope.

Pitanje priznavanja
Navela je i da njen izvještaj ne obuhvaća pitanje priznavanja ili nepriznavanja Kosova i da nije dužna da se bavi pitanjem državljanstva.

Poručila je, ukoliko bi to bio slučaj, ona ne bi pristala da sačini izvještaj i prilagodila bi se stavu svoje zemlje, Grčke, koja ne priznaje kosovsku nezavisnost.

Kako Bakojanis, tako i ostali govornici, uključujući pravne eksperte, pozdravili su odluku vlade Kosova da primijeni odluku Ustavnog suda o zemljištu manastira Dečani.