Naslovnica Top vijesti VISOKO: Plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta je neustvana, nije u skladu...

VISOKO: Plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta je neustvana, nije u skladu sa Ustavom FBiH i ne morate da je plaćate

Grad Visoko

Takozvani “porez na zrak” koji je Visočanima nametnut kroz obavezu plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta i zvanično je proglašen neustavnim, a što je potvrdio i Kabinet potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića.

Osim u Visokom slična situacija je u susjednoj Brezi, Tešnju, a donedavno je bila i u Kaknju.

Ustavni sud FBIH dana 23.10.2018. godine, odlučujući o Zahtjevu potpredsjednika, donio je Presudu koja potvrđuje da Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Potpredsjednik FBiH ukazao je tokom postupka da je zakonodavac spornim odredbama propisao obavezu plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, koju po obimu treba da definišu opštine, a koja predstavlja ograničavanje prava na imovinu i miješanje u isto. Takvim odredbama direktno su bili oštećeni vlasnici na što je ukazala i Privredna komora Federacije BiH, s obzirom na to da pravo vlasništva obuhvata prava posjedovanja, korištenja i raspolaganja. Zakonodavac nije dokazao postojanje opravdanog cilja za propisivanje sporne naknade.

Potpredsjednik Dunović želi još jednom da istakne da zakonodavac prilikom donošenja zakona mora voditi računa o Ustavom zagarantovanim pravima građana, da ista mogu biti ograničena zakonom isključivo u cilju zaštite opšteg interesa. Takođe, nužno je uskladiti zakonske odredbe tako da ne budu u međusobnoj koliziji, kao što je slučaj sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH kojim je uveden institut jedinstva nekretnine i osporenim Zakonom, navodi se u saopštenju.

Sada ostaje pitanje šta će biti sa novcem onih poreznih obveznika koji su do sada plaćali ovaj neustavni namet koji je bio samo jedan u nizu nameta i obaveza koji su Visočanima nametnuti u zadjih 6 godina uz sva prateća poskupljanja.