Naslovnica BiH VLADA FBiH KRILA DOKUMENTE: Revizija utvrdila kriminal u Operatoru za obnovljive izvore...

VLADA FBiH KRILA DOKUMENTE: Revizija utvrdila kriminal u Operatoru za obnovljive izvore energije (OIE)

U Vladi Federacije, koja je ignorisala prikrivanje podataka na kraju i sama u tome učestovala, po svemu sudeći i uobičajeno niko neće odgovarati, makar bi u iole uređenoj pravnoj državi ovo bila afera najvećih razmjera
Istraživački tim Inforadara

U septembru ove godine Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je finansijsku reviziju Operatora za OIEiEK (Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju) za 2019. i 2020., koja obuhvata “reviziju finansijskih izvještaja i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima”.

Nakon izvršene revizije Operatoru za OIEiEK data su četiri negativna mišljenja, a menadžmentu ukupno 37 preporuka. Sve je dokumentovano na 50-ak stranica i gotovo da u Izvještaju nema niti jedna rečenica koja ne upućuje na kriminalno poslovanje! Bitno je naglasiti da su revizijom utvrđene nepravilnosti u poslovanju Operatora, od strane uposlenika odnosno Sindikata OIEiEK-a već bile prijavljivane nadležnom ministru Nerminu Džindiću, koji je to hladno izignorisao.

FINANSIJSKA POLICIJA UTVRDILA KATASTROFALNO STANJE

Između ostalog, u izvještaju je navedeno da je zabilježeno „višestruko kršenje Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, te Zakona o radu“.
Prije nego je urađen revizorski izvještaj, uposlenici su upozoravali na nezakonitosti u radu Operatera. Kada su revizori objelodanili Izvještaj, uposlenici su ponovo nadležnim institucijama ukazali na dodatne nepravilnosti u radu OIEiEK-a. Između ostalog, u odgovoru Sindikata se kaže da je “Finansijska policija FBiH prilikom inspekcijskog nadzora nad radom Operatora za OIEiEK 2019. godine utvrdila niz nezakonitosti u radu, a čiji izvještaj je Vlada FBiH tek primila k znanju, iako je po navodima premijera FBiH cilj inspekcijskog nadzora bio zavođenje reda u Operatoru za OIEiEK“.

Drugim riječima, izvještaj Finansijske policije je stručno ukazao na katastrofalno stanje i način upravljanja Operatorom za OIEiEK, čime je ustanovljena odgovornost direktora Boriše Misirače kao osnovnog krivca za takvo stanje, a resorno ministarstvo i Vlada FBiH kao osnivač nisu reagovali.

Također, tadašnji saziv UO Operatora za OIEiEK je u avgustu 2019. Vladi FBiH uputio zahtjev za prethodnu saglasnost za razrješenje dužnosti tadašnje Uprave Operatora za OIEiEK. Ovaj zahtjev resorni ministar Nermin Džindić, međutim, nikad nije predložio kao tačku dnevnog reda na Vladi FBiH, a Vlada je ignorisala sva upozorenja o kriminalu u Operatoru.
U dopisu sindikata se također navodi da su “FMERI i Vlada FBi imali saradnike unutar Operatora za OIEiEK za vraćanja poslovanja u zakonske okvire, ali ih svjesno nisu iskoristili”.

Dakle, očekivana reakcija Vlade FBiH i premijera Novalića je izostala. Također, na sve se oglušilo i Tužilaštvo KS, ustvrdivši da „nema krivičnog djela, nego da se radi samo o prekršaju“?! I Parlament FBiH se ponašao kao Vlada, pravdajući izostanak reakcije „nepostojanjem parlamentarne Komisije za reviziju koja je trebala obraditi zahtjev i pripremiti materijal za sjednicu“. Napominjemo da ova važna Komisija čak dvije i po godine nije održala sjednicu.

Tek polovinom septembra Komisija je formirana, te na iznanađenje Ureda za reviziju ali i radnika OIEiEK, skrivanje podataka iz Registra finansijskih izvještaja, potrebnih za reviziju poslovanja, nazvala „rušenjem pravnog sistema i poretka, nepoštivanjem procedura i zakonskih propisa, te privatizacijom institucija i preduzeća koji su u vlasništvu FBiH“.

Nakon toga, Parlament je ipak naložio da se odmah omogući pristup Uredu za reviziju svim potrebnim informacijama i dokumentima.

Na kraju, unazad desetak dana, ova Komisija je po dobijanju dopisa Sindikata prihvatila njihove sugestije i obrazloženja, navodeći ih relevantnim za sljedeća saslušanja članova menadžmenta Operatera, ali i za konačnu verziju zaključaka o ovoj problematici koje će uputiti parlamentu.
U POZADINI POGODOVANJE BLISKIM KOMPANIJAMA

A šta je u pozadini cijele afere, odnosno zašto poslovanje ovog važnog energetskog potencijala Vlada Federacije zataškava i krije od javnosti?

Prvu istraživačku priču o nelegalnom poslovanju ovog Operatora Inforadar je objavio prije nekoliko mjeseci, tačnije u avgustu. Podsjećamo, tačno prije dvije godine Vlada FBiH, na prijedlog ministra energetike, rudarstva i industrije Nermina Džindića, usvojila je Zaključak 955/19 koji nije utemeljen ni u jednom državnom ili entitetskom zakonu iz sektora energije. Ovim aktom u potpunosti je zanemareno zakonodavstvo u oblasti izgradnje, priključenja i podsticanja proizvodnje iz objekata koji električnu energije prave koristeći OIE (obnovljivi izvori energije). Ovi izvori se odnose na postrojenja velikih vjetroelektrana i solarne enrgije.
U posljednje vrijeme javnosti se iz Ministarstva skoro svakodnevno šalju informacije o pripremi novog Zakona o korištenju OIE. Objašnjava nam se da će tim zakonom biti „uobzireni“ prosumeri, tj. krajnji kupci električne energije koji mogu sebi sami proizvoditi električnu energiju. Dakle, ministar Džindić predviđa skoru nestašicu električne energije u Federaciji, odnosno probleme s nabavkom nedostajuće električne energije jer se postojeći termoblokovi gase.

I tu se stručnjaci s ministrom slažu; naime, ako Džindić probleme nedostajuće struje misli riješiti proizvodnjom električne energije iz postrojenja prosumera, pred privredom i građanima je crni scenarij. Naime, na proizvodnju postrojenja prosumera, kada čak i većina kuća u BiH na krovovima bude imala solarne panele (a do tada će proći godine, možda i decenije) neće otpadati više od nekoliko procenata ukupno proizvedene električne energije u BiH. Stručnjaci ističu da oni neće moći zamjeniti termoblokove, i to je veoma dobro poznato i Džindiću.

Više od dva mjeseca čekali smo odgovor iz Džindićevog Ministarstva na pitanja koja smo poslali. I dobili smo ga jučer, a u odgovorima tek je potvrđeno ono što smo napisali u avgustu ove godine.

U odgovoru se, između ostalog, kaže:

„S obzirom da se radi o elektroenergetskim objektima koji treba da se priključe na prenosnu mrežu, a da je, na osnovu elaborata kojeg je izradio Nezavisni operator sistema BiH (u daljnjem tekstu: NOSBIH), a isti odobrila Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH (u daljnjem tekstu: DERK), dozvoljen priključak 350 MW (od čega je u Federaciji dostupno 230 MW),Vlada FBiH je donijela Zaključak, V. broj:1063/2014 od 05.06.2014. godine, kojim je propisala kriterije na osnovu kojih se može izvršiti priključak novih vjetroelektrana na prenosnu mrežu za ukupno raspoloživu instaliranu snagu od 230 MW, te zadužila ovo Ministarstvo za provođenje ovog Zaključka.“

Takođe su istakli da “Zaključak Vlade FBiH V.broj: 955/2019 od 22.08.2019. godine predstavlja kontinuitet aktivnosti, koje se provode u proceduri priključenja postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na prenosnu mrežu”.

KO ĆE ODGOVARATI ZA NEZAKONITOSTI

Međutim, istina je da ovdje tek postoji kontinuitet bezakonja i institucionalne samovolje.

Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02, u članu 4.2.), predviđa da DERK donese Pravilnik o priključku. U osnovnom tekstu Pravilnika nema ni govora o potrebi bilo kakve „podjele“ između enetiteta. Tek u njegovoj drugoj izmjeni (“Službeni glasnik BiH” broj 60/12, od 06.08.2012.) tekst Pravilnika se dopunjava rečenicom da se “maksimalno moguća snaga prihvata po jedinstvenom kriteriju, raspodjeljuje za korištenje na području RS, FBiH i Brčko distrikta. Maksimalnu moguću snagu prihvata vjetroelektrana u elektroenergetski sistem BiH sa stanovišta mogućnosti regulacije sistema, kao i njenu raspodjelu, na prijedlog NOS-a odobrava DERK“. Ovaj citat nalazi se u članu 2. u kojem se dodaje definicija pojma „maksimalna moguću snagu prihvata vjetroelektrana“.

I to je prva nezakonitost koju je počinio DERK, jer je sam sebi proširio ovlasti Pravilnikom, mimo zakona.

Zatim je nakon izmjena DERK Odlukom koju je donio na osnovu Pravilnika zatražio kooperativnost nadležnih entitetskih institucija, odnosno da postignu dogovor o raspodjeli maksimalne moguće snage prihvata vjetroelektrana. Ovo je druga nezakonitost, počinjena takođe od strane DERK-a, jer Odluka nije zasnovana na zakonu. Sljedeća nezakonitost je da Vlada FBiH, na prijedlog FMERI, donijela Zaključak V broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine, bez zakonskog osnova, kojim, prvo, sama sebi proširuje nadležnosti i, drugo, proširuje nadležnosti FMERI dajući mu u zadatak izdavanje Prethodnih saglasnosti za priključenje.

Edhem Bičakčić, bivši premijer FBiH i nekadašnji generalni direktor Elektroprivrede BiH, inače aktuelni predsjednik Bh. komiteta Međunarodnog komiteta za velike električne sisteme (CIGRA), za Inforadar ističe da donošenje novog zakona o OIE bi trebao biti prioritet za Vladu FBiH, te da novi zakon treba da uvaži preporuke Energetske zajednice. Bičakčić ističe da je to važno jer na globalnom planu energetski sektor doživljava tranziciju i prelazi na dekarbinizovanu proizvodnju.
“Da bi se to ostvarilo, potreban je široki paket politika – onaj koji rješava energetske i klimatske ciljeve paralelno sa socio-ekonomskim izazovima na svim nivoima. To podrazumijeva izgradnju fleksibilnih elektroenergetskih mreža, efikasnih rješenja sistema za punjenje električnih vozila, skladištenja energije, međusobno povezanih hidroelektrana, zelenog vodonika i mnogih drugih tehnologija čiste energije“.

Iz svega navedenog, a što je dokumentovano i u Izvještaju, postaje sasvim jasno zašto je bila onemogućena revizija u ovom Operateru.

Nažalost u Vladi Federacije, koja je ignorisala prikrivanje podataka na kraju i sama u tome učestovala, po svemu sudeći i uobičajeno niko neće odgovarati, makar bi u iole uređenoj pravnoj državi ovo bila afera najvećih razmjera. Nakon svega tek je za nadati se da će i nova Komisija odgovorna za reviziju sprječavati prikrivanje finansijskih izvještaja, jer bi u protivnom svaka revizija bila besmislena.