Naslovnica BiH Pred Parlamentom FBiH Rezolucija o zaštiti mira, suvereniteta, cjelovitosti, ustavnog poretka

Pred Parlamentom FBiH Rezolucija o zaštiti mira, suvereniteta, cjelovitosti, ustavnog poretka

Adis Arapović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na današnjem zasijednjau ovog doma predložit će Rezoluciju o zaštiti mira, suvereniteta, cjelovitosti, ustavnog poretka, teritorijalnog integriteta, euro-unijske i euro-atlantske perspektive Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno u istoj Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine donosi ovu Rezoluciju, kojom: Pozitivnom, potrebnom i korisnom ocjenjuje odluku Ureda visokog predstavnika o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje javno odobravanje, poricanje, grubo umanjivanje ili pokušaji opravdavanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđenih pravomoćnim presudama Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog kaznenog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmjereno protiv grupe osoba.
„Rezolucija o zaštiti mira, suvereniteta, cjelovitosti, ustavnog poretka, teritorijalnog integriteta, euro-unijske i euro-atlantske perspektive Bosne i Hercegovine člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe;

Poziva sve institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da ponište dodjeljena priznanja, nagrade ili privilegije osobama osuđenim pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, te da ponište imenovanje bilo kojeg javnog objekta kao što je ulica, trg, park, most, institucija, ustanova, općina ili grad, naselje i naseljeno mjesto, ili slično, po ili prema osobi osuđenoj pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, te da onemoguće bilo koji način veličanja osoba osuđenih pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin.

Poziva predstavnike političkih stranaka iz entiteta Republika Srpska u institucijama Bosne i Hercegovine da odmah prekinu blokadu rada institucija države Bosne i Hercegovine, jer se time nanosi nemjerljiva šteta svim građanima Bosne i Hercegovine, funkcionalnosti vrlo značajnih javnih usluga, te ukupnom miru, stabilnosti i afirmativnom ambijentu za ekonomsko-socijalni napredak, kao i međunarodnom kredibilitetu Bosne i Hercegovine.

Oštro osuđuje i drži apsolutno neprihvatljivim, bezuslovno kažnjivim i po svakom osnovu štetnim višestruko demonstrirani govor mržnje, ultra-nacionalističke, šovinističke i anti-civilizacijske istupe člana Predsjedništva iz entiteta Republika Srpska, koji nedvosmisleno ukazuju na namjeru i plan podsticanja disolucije Bosne i Hercegovine, te otvorenog ataka na važeći pravni poredak, integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.

Zahtjeva od predstavnika političkih stranaka da na civiliziran, ustavom i zakonima predviđen način, poštujući dostojanstvo svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, političke nesuglasice razmatraju unutar institucija, tražeći kompromise i rješenja u korist građana i države, ne šireći strah, neizvjesnost i konfliktnu retoriku u službi partikularnih interesa.

Poziva pravosudne organe, primarno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kao i sigurnosne organe da profesionalno, odgovorno i efikasno osiguraju provedbu pozitivnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, te da svako kršenje Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kao i drugih predmetnih zakona, od bilo kojeg pojedinca, bude pravovremeno i jednako sankcionirano bez obzira na političke, stranačke ili profesionalne funkcije;

Podsjeća sve institucije vlasti na davno donesene odluke, trasirani put i preuzete obaveze u provođenju nužnih reformi koje Bosnu i Hercegovinu vode ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i NATO savezu, te naglašava potpunu Rezolucija o zaštiti mira, suvereniteta, cjelovitosti, ustavnog poretka, teritorijalnog integriteta, euro-unijske i euro-atlantske perspektive Bosne i Hercegovine posvećenost ovog zakonodavnog tijela ispunjavanju svojih obaveza koje doprinosetome cilju“, navodi se u predloženoj Rezoluciji.

Ovom Rezolucijom poziva se Vijeće za implementaciju mira (PIC), Ured visokog predstavnika (OHR) i EUFOR da objektivno i nepristrasno, shodno dodjeljenom mandatu, ovlastima i obavezama, pravovremeno i djelotvorno reagiraju i time spriječe narušavanje mira, teritorijalnog integriteta, suvereniteta, cjelovitosti i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Naglašava da svako jednostrano radikalno ugrožavanje Daytonskog sporazuma i narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine može voditi samo proglašavanju nevažećim Općeg okvirnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu i rehabilitaciji međunarodno priznate, suverene i cjelovite Republike Bosne i Hercegovine, shodno Ustavnom zakonu o izmjenama i dopunama Ustava Republike Bosne i Hercegovine od 12. decembra 1995. godine“, ističe se.