Naslovnica BiH Solakov FUCZ isplaćivao posebne naknade radnicima za vrijeme godišnjih odmora, sumnjive nabavke...

Solakov FUCZ isplaćivao posebne naknade radnicima za vrijeme godišnjih odmora, sumnjive nabavke opreme

Federalni revizori u proteklom periodu češljali su dokumentaciju Federalne uprave civilne zaštite te su sačinili izvještaj o radu ove institucije za 2019. godinu koji vrvi od nalaze o neregularnostima. Na čelu FUCZ-a za period koji je podvrgnut kontroli bio je Fahrudin Solak, koji se nalazi pod istragom Tužilaštva BiH u aferi „Respiratori“.

Piše: Amil DUČIĆ

Češljajući dokumentaciju FUCZ-a revizori nisu mogli potvrditi osnovanost obračuna i isplate posebnog dodatka na plaću za posebne uslove rada, s obzirom na to, kako su naveli, da nisu ispunjeni uslovi koje propisuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Naime, bruto plaće i naknade zaključno sa 31. decembrom 2019. godine iznosile su 5.362.324 KM i veće su za čak 757.975 KM u odnosu na prethodnu godinu. Kao razlog navodi se da je povećan broj zaposlenih za 17 radnika.

Kako revizori navode, najviše neto plaća u FUCZ-u za 2019. godinu iznosila je 3.348 KM ( cijeni se da se radi o Solakovoj plaći), a naniža 679 KM. Pravilnik o plaćama sa odgovarajućim izmjenama, donio je sam direktor a on predviđa dodatak od 30 do 50 posto za deminere, a za ostale 10 do 20 posto. Međutim prema zakonskim propisima dodatak se propisuje samo kada pripadnici timova neposredno na terenu obavljaju poslove deminiranja, no to FUCZ nije ugradio u Pravilnik o plaćama.

„Posljedica toga je da se iskazani troškovi u iznosu od 5.362.324 KM mogu značajno razlikovati od onih koji bi se utvrdili prema važećima zakonskim propisima. Ovaj dodatak se obračunavao i isplaćivao i za vrijeme bolovanja i godišnjih odmora i kada pripadnici timova nisu bili na terenu“, ustanovili su federalni revizori.

Također, revizori ističu da je Solak tri dana pred istek 2019. godine donosio rješenja kojim je pojedinima uz poseban dodatak isplaćivana i razlika minulog staža retroaktivno za period od 1. januara do 31. decembra te godine, što su revizori također ocijenili neosnovanim, posebno zbog toga što ova sredstva nisu ni odobrena Budžetom FBiH za 2019. godinu.

Nadalje, revizori su ustanovili da za provedene postupke javnih nabavki na osnovu kojih su zaključeni ugovori u iznosu od 1.303.482 KM, tehničke specifikacije iz tenderske dokumentavije nisu svim ponuđačima omogućile jednak i nediskriminirajući pristup u nadmetanju, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

„Iz sredstava zaštite i spašavanja planirana je nabavka stavljanja u funkciju helikoptera TIP BELL 2016 L1 Long Ranger procijenjene vrijednosti od 2,5 miliona KM koja nije realizovana. FUCZ, međutim, nije imala zaključenih sporazuma vezanih za stavljanje u funkciju helikoptera, te se ne može opravdati nie planiranje nabavke, jer FUCZ može pokrenuti postupak javne nabavke tek kada ima sporazum a Federalnom upravom policije“, navode revizori.

Tu se, međutim, ne završava priča o sumnjivim nabavkama. Kako navode revizori, FUCZ je sklopio je ugovor sa firmom „Aquabalkan“ iz Konjica za za dostavljanje opreme za Federalnu specijaliziranu jedinicu za potrage i spašavanje.

Kako ističu, čamac marke „Tyromont AKJA 2150 COMBI“ koji ne na web-shopu dostupan za 7.574 KM FUCZ je fakturisan po cijeni od 10.573 KM. Pada u oči, navode revizori, da je ista firma bila odabrana i dostavljanje druge opreme po različitim postupcima javnih nabavki. Revizori su ustanovili i da su artikli traženih specifikacija odgovarali aritklima proizvođača, tako su u tri postupka traženi baš oni artikli koje je imaosamo proizvođač „Aquabalkan“.

Između ostalog, navode revizori, sa firmom KM Trade koja je dijelom i u vlasništvu Kadrije Kolića, aktuelnog advokata Fahrudina Solaka u predmetu „Respiratori“ zaključivani su ugovori za nabavku vojjne opreme i plastičnog eksploziva. Poslovi su iznosili 99.977 KM i 16.965. Ove nabavke su, naveli su revizori, velikim dijelom kasnile, vršene su sukcesivne isporuke i plaćali su se avansno.

FUCZ se revizorima dijelim očitovao na navedene konstatacije te su sačinili obrazloženja za određene kvalifikacije, no revizori su ustanovili da mnoga od obrazložanje nisu utjecala na izmjenu datih nalaza.