Marketing

Naredne sedmice, tačnije u ponedjeljak 20. novembra u parku „Ravne 2“ u Visokom će biti održane dvije svečanosti na kojima će biti svečano otvorena dva nova paviljona, dvije nove sjajne instalacije. U pitanju je statua ilirske kraljice Teute, dok je druga instalacija originalni stećak.

– Otvorenjem statue našoj kraljici Teuti, koja je vladala od 231. – 228. godine prije nove ere, bit će ispravljena višestoljetna nepravda koju su joj učinili grčko-rimski i jugoslavenski historičari. Naime, oni su je predstavljalikao „oholu, kratkovidu, na čelu gusarskih bandi“ koje su napadale „mirne, rimske brodove“. Tim narativima je iskrivljena verzija historije. Otvorenjem statue našoj kraljici Teuti će biti ispravljena nepravda i prelijepa Teuta će dobiti izdvojeno mjesto u najljepšem parku na jugu Evrope. Nakon ovog otvorenja slijedi i otvorenje paviljona. U pitanju je fenomenalan umjetnički proizvod, sljemenjak na postolju, u čvrstom kamenu čija je masa osam tona, a na kojem su prikazani kosmički simboli. – kazao nam je osnivač Fondacije dr. Semir Osmanagić, te pozvao sve zainteresovane da prisustvuju ovim interesantnim događajima.

Autor skulpture kraljice Teute je sarajevski kipar Damir Šabić, dok je jedini doktor nauka iz oblasti umjetnosti stećaka u svijetu sarajevski kipar dr. Adis Alias Fejzićautor unikatnog stećka po uzoru na drevne stećke sa tla današnje BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Program otvorenja statute kraljice Teute počinje od 12:00 sati, dok nakon njega slijedi otvorenje paviljona sa stećkom u 13:00 sati, a obje instalacije će krasiti jedinstveni Arheološko – turističko – sportski park „Ravne 2“ u Visokom.

Ovo će biti dva nova u nizu sadržaja parka koji su otvoreni ove godine, a koji će u budućnosti privlačiti pažnju posjetilaca, ali i biti od izuzetne važnosti za edukaciju brojnih učenika koji organizovano posjećuju ovo mjesto koje je spoj arheologije, kulture, sporta, historije, nauke i brojnih drugih oblasti.