Naslovnica BiH Agencija za lijekove BiH o nuspojavama na vakcinu: Evo na šta se...

Agencija za lijekove BiH o nuspojavama na vakcinu: Evo na šta se ljudi najviše žale

Nadalje, 23 prijave su klasificirane kao “serious” – ozbiljne, a od toga 21 prijava sa oporavkom pacijenata bez posljedica
Do 9. augusta 2021. godine Sektor za farmakovigilancu i materiovigilancu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH zaprimio je ukupno 749 prijava na reakcije nakon primljene vakcine protiv COVID-19, kazala nam je Azira Čajić, načelnica Sektora za farmakovigilancu i materiovigilancu.

– Do danas primljene i analizirane prijave o neželjenim reakcijama ne mijenjaju pozitivan profil koristi i rizika vakcine protiv COVID-19 koji su dostupni u Bosni i Hercegovini. To u velikoj mjeri potvrđuje njihov poznati profil reakcija na vakcinu te podaci iz BiH ne odstupaju od do sada globalno poznatih, prijavljenih i analiziranih reakcija na COVID-19 vakcine – napominje Čajić.

Prema njenim riječima, ukupno 705 do sada obrađenih prijava klasificirano je kao “non serious” – očekivane reakcije na vakcinu, uobičajne i prolazne, nisu ozbiljne, sa oporavkom u prosjeku od jednog do tri dana nakon vakcinacije.

– Prijavljeni simptomi su uobičajene reakcije na vakcine kao što su: povišena tempratura, groznica, kašalj, umor, glavobolja, malaksalost, slabost, bol i otok na mjestu primjene, crvenilo, osip po koži, bol u mišićima, zglobovima, preznojavanje, povraćanje, mučnina ili gubitak čula okusa ili mirisa – navodi Čajić.

Nadalje, 23 prijave su klasificirane kao “serious” – ozbiljne, a od toga 21 prijava sa oporavkom pacijenata bez posljedica.

– Zaprimljena je i jedna prijava smrti pacijenta koja se samo vremenski može dovoditi u vezu sa vakcinom CoronaVac Sinovac (COVID-19 vakcina). Komisija za sigurnost imunizacije Ministarstva zdravstva Federacije BiH provodi postupak detaljne analize predmetnog slučaja koji je u toku – kaže Čajić.

Kako kaže, reakcije na vakcinu ispoljile su se najviše kod osoba od 18 do 44 godine (50,5 posto), kod onih između 45 i 64 godine (46,6 posto) dok je 1,9 posto neželjenih reakcija utvrđeno kod osoba između 65 i 74 godina, a kod osoba iznad 75 godina života utvrđeno je 0,1 posto reakcija na vakcinu.

– Prema spolu najviše reakcija na vakcinu ispoljile su žene – (73,8 posto), muškarci (24,1 posto) dok je u 2,1 posto slučajeva spol nepoznat. Naglasila bih da su većinu prijava podnijeli ljekari (96,5 posto), farmaceuti (3,4 posto) i drugi zdravstveni radnici (0,1 posto) – objašnjava Čajić.

Od ukupnog broja prijava, saznajemo da je iz Federacije BiH zaprimljeno 684.

– Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH dostavio je 71 prijavu. Iz entiteta RS zaprimljeno je ukupno 57 prijava. Institut za javno zdravlje RS-a do danas nije dostavio nijednu prijavu na neželjeno djelovanje vakcine protiv COVID-19. Iz Brčko distrikta također nije zaprimljena nijedna prijava. Osam prijava dostavili su proizvođači koje su zaprimili putem svojih safety elektronskih platformi iz BiH – kaže Čajić.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH istakli su da su sve dostupne vakcine protiv COVID-19 kontrolisane, sigurne i efikasne.

Dodaju da do sada Agenciji nije prijavljena nijedna teška neželjena reakcija koja se dovodeiu vezu sa vakcinama protiv COVID-19, dostupnim u BiH.

Stoga iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH apeliraju na građane da iskoriste priliku i vakcinišu se.