Marketing

Da biste se na pravi način predstavili potencijalnom budućem poslodavcu, jedan od najbitnijih momenata prilikom prijave za posao je da napišete dobar CV.

Jedan od najbitnijih razloga zašto biste trebali imati dobro napisan CV je taj što ćete vjerovatno imati veliku konkurenciju na konkursu za posao, pa će vas dobro napisana biografija izdvojiti od drugih kandidata.

Biografija treba da vas predstavi u najboljem svjetlu, na koncizan i lijepo strukturisan način, a evo nekoliko savjeta šta bi trebalo da sadrži CV.

Kako napisati CV?
CV je dokument koji treba da skrene pažnju i da zainteresuje poslodavca, a da biste to postigli, neophodno je znati nekoliko pravila kako da ga napišete, i to:

Pišite u trećem licu, objektivno
Biografija treba da bude pregledna, informacije predstavljene po cjelinama, a ključni dijelovi istaknuti naslovima
Budite iskreni
Rečenice treba da budu kratke i jasne
Koristite nabrajanje po stavkama
Idealna dužina CV-ja je jedna ili dvije strane
Koristite font poput Times New Roman, veličine 11 ili 12, dok podnaslove možete istaći većim slovima
Vodite računa o gramatičkim i slovnim greškama
Ukoliko CV šaljete u elektronskoj formi, bilo bi poželjno da dokument bude u često korišćenom formatu, kao npr. PDF.
Neka ime fajla bude vaše ime i prezime – CV, kako bi vas lakše našli kada se obrazac sačuva u bazi
CV pošaljite s maila koji sadrži vaše ime i prezime
Lični podaci
Ukoliko vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati vaše lične podatke, pa tako i na ovu stavku treba obratiti pažnju.

Prilikom navođenja ličnih podataka vaš CV treba da sadrži:

Ime i prezime
Mail adresu
Broj mobilnog telefona
Ostali podaci (adresa, datum rođenja…) takođe su važni, ali nisu presudni.
Fotografija ima vrlo jednostavnu ulogu, jer daje poslodavcu mogućnost da lakše poveže utisak sa intervjua sa konkretnom biografijom, tako da samo može da vam pomogne. Svakako obratite pažnju da na njoj izgledate profesionalno i pristojno.
Radno iskustvo
Radno iskustvo je najvažnija stavka u cijelom CV-ju, te tu treba da bude glavni fokus. Poslodavci uglavnom izvode zaključke na osnovu radnog iskustva, a bitno je da navedete samo ono radno iskustvo koje je značajno za poziciju na koju konkurišete.

U okviru radnog iskustva navedite firme u kojima ste radili, period zaposlenja u svakoj od njih i na kojoj poziciju ste radili, a takođe, pri navođenju, počnite od najskorijeg iskustva. Nemojte umanjivati ono što ste radili, te pokažite budućem poslodavcu da ste osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale.

Fokus treba da stavite na rezultate ostvarene u okviru dužnosti i odgovornosti koje ste imali na prethodnim radnim pozicijama, te da detaljnije navedete samo ona radna iskustva koja su relevantna za poziciju na koju konkurišete. Koristite poslovni rječnik za opise radnih obaveza i naglasite da ste vi doprinijeli ili direktno uticali na neke uspjehe koji su postignuti.

Šta ako nemate radno iskustvo?
Ukoliko ste tek završili fakultet, ne govorite nekoliko stranih jezika i nemate višegodišnje iskustvo u struci, nemojte da vas to obeshrabri.

U nedostatku radnog iskustva uvijek možete navesti neke druge aktivnosti ili dostignuća, a još važnije je da navedete vještine koje ste stekli.

Na primjer, ukoliko ste u toku školovanja imali praksu, navedite šta ste radili, zatim ako ste volontirali ili radili poslove preko omladinske zadruge, te bili dio nekog projekta, obavezno i to navedite.

Razmislite od koga biste mogli da dobijete preporuku. Ona nije obavezna, ali znači ako je imate, posebno na početku karijere. To može biti i preporuka od profesora.

Ako nemate ništa od toga, napišite svoje profesionalne ciljeve (u čemu biste voljeli da se usavršite i šta biste voleli da postignete na poslu) kako bi poslodavac uvidio koje su vaše profesionalne težnje u karijeri i kako vi percipirate svoj budući posao, odnosno na koji način želite da gradite svoju karijeru.

Obrazovanje
Navedite najviši stepen vašeg obrazovanja i ispod njega navedite:

Naziv obrazovne ustanove
Smjer
Period studiranja/obrazovanja ili godinu završetka
Stečenu diplomu
Dodatne informacije (stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili i možete naglasiti ono što smatrate da je bitno kod ovih dostignuća)
Informaciju o prosječnoj ocjeni na studijama možete navesti ukoliko je ona iznad osam
U ovom dijelu možete da navedete stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, konkurse na kojima ste učestvovali. Ne morate navesti samo naziv, godinu i mjesto, možete opisati u nekoliko riječi ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada, stipendija itd.

Ukoliko navodite neka priznanja, na dnu biografije napomenite da su nagrade, diplome, preporuke i ostala uvjerenja dostupna na uvid po zahtjevu.

Rad na računaru
Za većinu radnih pozicija biće dovoljno da radite u MS Office paketu (Word, Excel, Power Point…) i na internetu, osim ukoliko ne aplicirate za poziciju koja zahtijeva neka specifična i napredna znanja.

Ako imate završen neki kurs računarstva, obavezno to navedite, kao i ustanovu gdje ste to znanje stekli. Napišite sve stručne programe koje znate da koristite i odredite nivo svog znanja.

Ukoliko ne posjedujete znanje rada bar u Wordu, Excelu i internetu, prijedlog je da ih što prije počnete sticati, jer je ovo minimum koji se traži.

Strani jezici
Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik. Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika, sertifikat ili diplomu, kao i ustanovu gdje ste to znanje stekli.

Imajte na umu da će poslodavac vrlo lako provjeriti koliko dobro poznajete neki strani jezik i nemojte sebe dovesti u situaciju da u CV napišete da npr. odlično znate engleski jezik, a da na intervjuu imate problem da sklopite tri rečenice.

Ako vidite u oglasu da je znanje jezika izuzetno bitno, a vaše znanje je na srednjem nivou, napišite da ste spremni u kratkom roku da usavršite jezik ili sl.

Kako napisati popratno pismo?
Cilj popratnog pisma je da na jednoj stranici pruži odgovor na pitanje zašto ste baš vi prava osoba za konkretnu poziciju. Ono bi trebalo da ima formu poslovnog pisma, koja podrazumijeva da vaši podaci budu navedeni u gornjem lijevom uglu, a podaci primaoca u gornjem desnom uglu.

Ukoliko znate ime i prezime osobe, obraćate joj se sa Poštovani/a gospodine/gospođo, nakon čega slijedi prezime, uz obraćanje sa Vi. U slučaju da kontakt osoba nije navedena, počnite samo sa Poštovani/a. Na kraju idu mjesto i datum, vaš potpis i pozdrav – S poštovanjem.

Prvo navedite za koju poziciju se prijavljujete i gdje ste vidjeli oglas, a zatim i zbog čega ste baš vi prava osoba za taj posao. Ukratko spomenite dosadašnje iskustvo, pokažite jaku motivaciju, a na samom kraju ostanite dostupni za sve dodatne informacije.

Prethodne smjernice kako napisati CV trebalo bi da vam posluže kao orijentacija i inspiracija, a na vama je da kreirate biografiju u koju ćete unijeti svoju individualnost. Upravo taj lični pečat i autentičnost biće ono što će vas izdvojiti.