Marketing

Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba u Sarajevu (Nahorevo) trenutno ima veliki broj korisnika sa simptomima Covid-19 virusa (povišena temperatura), potvrdio je za Patriju direktor ove kantonalne ustanove Hazim Durmišević.

„Sve te osobe su u izolaciji, za sada je kod dva korisnika potvrđen virus. O svemu smo obavijestili i Dom zdravlja KS i našeg porodičnog ljekara“, istakao je Durmišević.
Na pitanje kako je moguće da se virus ‘uvukao’ u ovu ustanovu, ako su se pridržavali svih mjera Durmišević kaže:

„Sve smo uredno poštovali, zabranjene su i posjete, ali omicron se očito brzo širi. Situacija je pod kontrolom iako izgleda problematično. U toku je testiranje osoba koje smo izolirali“, kazao je Durmišević, napominjući da su zabranjene posjete posljednjih 15 dana.

Podsjećamo s 31. decembrom Federalni Krizni štab dopustio je posjetu i izlaz osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, uz uvjet da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID19.

„Ostale ustanove socijalne zaštite, uključujući u ovo i ustanove socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s duševnim smetnjama, te kazneno-popravne ustanove, moraju imati interni plan za posjete i izlaske iz ustanove, kao i krizni plan u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19, te imaju obavezu postupanja po istom.

Dopušta se prijem novih korisnika u ustanovama socijalne zaštite, uz uvjet da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19. Navedeno se primjenjuje i kod premještanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obaveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za izolaciju korisnika“, navodi se u preporukama i naredbama.