Naslovnica Top vijesti NOVI RASPORED PRIKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA VISOKO ZA...

NOVI RASPORED PRIKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA VISOKO ZA 2022/23. g

Ponedjeljak Gornje Rosulje, Branilaca, Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Handžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25. Aprila-Lovačka, Ciglanska, Zenička, Potina, Patriotske lige, Regionalna cesta R445 (od JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko do Lješeva), Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradaščevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, Raskrsnica Ciglana – Vitex, Musala, Ravne, Paljika, Ulica IX, Ulica X, Suša – S centar, Petrol, Bingo I i II, A&Bonus, Zeleni put, Zimča, Muhašinovići, Aleja do Naselja IV, Kralupi-glavne ulice, Goduša-glavne ulice, Gornje Moštre, Tušnjići, Grajani-brda, Zagorice, Zbilje-uske ulice, naselje iznad Gradskog groblja, Kraljevac, Sebilj, Pertačka, Zelena pijaca, Dom zdravlja-dijaliza, Čekrekčije-naselje, Kralupi (zaseoci-Doc, Holići i Dvor), Stuparići-stari, Zbilje-pravac, Buci i Oštrac.

UTORAK

Mule Hodžića, Jalija, Čaršijska, Kraljevac, Kralja Tvrtka, Podvisoki I, Podvisoki II, Arnautovići, vršni djelovi u MZ Gračanica (Šačići, Kovačići i Loznik), Donje Topuzovo Polje, Gornje Prijeko, Topuzovo Polje-uske ulice, Ozrakovići, Mulići, Uvorići-ravni dio, Kadije Uvejsa, Bosne Srebrene, Ibrahima Hodžića, Franjevačka, Tabhanska, Sarajevska, Zanatski centar, Saračica, Moštrina, Tekija, Prijeko-ravni dio, Bulaklina, Bijela džamija, Salihbegovića, Oručeva, Perendina, Šahinovića, Čajengradska, Vilajetovići-Tuk, Sarajevska, Banjerska, MZ Gračanica (Uvorići,Kovačići i Tramošnjik), stari drum do Kovine, Regionalna cesta R445 (od IGM-a do Ramparta), Varoška, Bosnići, Jevrejska, MZ Gračanica (Gornji Šačići, Troholj, Gornji Uvorići, Loznik i Podvod), Kraljevac, Sebilj, Pertačka i Zelena pijaca.

SRIJEDA

Hamdije Kreševljakovića, Donja Mahala, Čabaravdića, Zečevića, Branilaca (od Weme do Betonskog mosta), Dahirovac, Potina, Patriotske lige, Gornja Zimča, Čaršijska, Alije Izetbegovića, Dr. Džananovića, Hazima Dedića, Donje Rosulje, Delahmetovića, Šadrvan, Skopljaka, Musala, Ulica IX, Ulica X, Donje Moštre, Porječani – ravni dio, Islamovića, Burića, Njegovića, Pinjagića, Bare, Gornje Topuzovo Polje, Seoča, Grab, Zilići, Radovlje – uske ulice, Liješeva – uske ulice, Smršnica, Mali Trnovci, Radovlje – glavne ulice, Liješeva – glavne ulice, Đindići, Grajani-ravni dan, Regionalna cesta R443 Visoko-Kiseljak, Podgorani, Kraljevac, Sebilj, Pertačka i Zelena pijaca.

ČETVRTAK

Okolišće, Radinovići, Hlapčevići – glavna ulica, Bradve – glavna ulica, Poriječani – vršni dijelovi, B. Mahala – oko doma, Čekrekčije, Ulica IX, Ulica X, B. Mahala, Šareni Hanovi do Zukana, Bradve, R443 (od Debelog nišana do B.Mahale), Kula Banjer, Taukčići, Muhašinovići-dio, Vratnica-pravac, Kralja Tvrtka, Čaršijska, Alije Izetbegovića, Upovac, Donji Buzići, Skoparinovići, B. Mahala – uske ulice, Hlapčevići-uske ulice, Bradve (naselje Krč), Buzići, Upovac – glavna ulica, Dobrinje, Seoča – glavna ulica, Kraljevac­­­, Sebilj, Pertačka i Zelena pijaca.

PETAK

Novootvorena ulica Zečevića bašta, Kovačica, Muftije Numanagića, Ferhatovića-do suženja, Zečevića, Pertac, Izeta Kurtalića, Križ, Rašidovića, Ferhatovića, Šaćir ef. Sikirića, Podvisoki, Novobrdska, od Čadžinog mosta do Podvinaca-glavna ulica, Petrol, Bingo-Podvanj, Suša pumpa, Luk, Euro Expres, Abras company, RM tehnik, Zvijezda, A&Bonus, Goduša, Džamijska, Muderiza Bašića, Durmića, Ljetovik, Špiljakova, Iznad duvara, Tjesnac, Sinanagića, Pašagića, Ferhatovića od suženja do Klise, Srhinje-Tokmiči, Podvinci, Bukovik, Podvod, Veliko Čajno, Malo Čajno, Bogošići, Šošnje, Srhinje, Kološići, Orašac, Kadića, Kraljevac­­­, Sebilj, Pertačka i Zelena pijaca.

SUBOTA

Dubrave, Branilaca (Bios zgrada i dvorana), Musala, ul. Čekrekčije, Aleja šehida Resula, Novo Naselje, Potina, Tabhanska, Kralja Tvrtka, Alije Izetbegovića, Čaršijska, Kraljevac­­­, Sebilj, Pertačka i Zelena pijaca.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko