Naslovnica Top vijesti Obavijest za korisnike gradskog građevinskog zemljišta o plaćanju komunalne naknade

Obavijest za korisnike gradskog građevinskog zemljišta o plaćanju komunalne naknade

Na osnovu člana 31. stav (1) Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 17/08) utvrđuje se obaveza i način plaćanja komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika. Iz prihoda ostvarenih po osnovu komunalnih usluga iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje obezbjeđuju se sredstva za održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu, održavanje čistoće na javnim površinama i gradskim ulicama, dekorisanje i druge komunalne djelatnosti. Članom 11. stav (2) Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Visoko” , broj 12/18) i tačke 2. Rješenja uručenih po osnovu komunalne naknade za 2019. godinu, obavještavamo Vas da ista važe za 2022. godinu, obzirom da nije došlo do promjene koeficijenta komunalne naknade. Imajući u vidu navedeno, a ukoliko nije bilo drugih promjena (promjena površine, namjene, kao i svaka promjena nosioca prava na nekretnini) korisnici gradskog građevinskog zemljišta obavezni su plaćati komunalnu naknadu po Rješenju iz 2019. godine i za ovu godinu. U slučaju da je došlo do neke od pomenutih promjena dužni ste dostaviti dokaz o istoj.
Napominjemo, da je u skladu sa članom 5. Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2019. godinu („Službeni glasnik općine Visoko“, br. 12/18), regulisano oslobađanje vlasnika stambenih prostora (lica na koja su izdata rješenja) za 2022. godinu od obaveze plaćanja iste, koji dostave dokaz da su pripadnici jedne od sljedećih kategorija lica:

-Korisnici stalne socijalne pomoći,

-Porodice šehida i poginulih boraca, nosioci prava po osnovu BIZ-a,

-Civilne žrtve rata I stepena, i porodice poginulih civilnih žrtava rata,

-RVI kategorija 90% i više, invalidi po osnovu rada tjelesnog oštećenja 90% i više i neratni invalidi 90% i više,

-Penzioneri čiji prihod po članu domaćinstva kod svih redovnih primanja ( plaće, penzije, inostrane penzije, redovne novčane naknade, naknade za dopunsku djelatnost i dr.), mjesečno ne prelazi 30% od prosjećne plaće kantona, po posljednim službenim podacima,

-Nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji kod JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona-Biro Visoko, čiji prihod po članu domaćinstva kod svih redovnih primanja (plaće, penzije, inostrane penzije, redovne novčane naknade, naknade za dopunsku djelatnost i dr.), mjesečno ne prelazi 30% od prosječne plaće kantona, po posljednim službenim podatcima.

Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj