Naslovnica Visoko Služba civilne zaštite Visoko: Oprez prilikom paljenja vatre na otvorenom

Služba civilne zaštite Visoko: Oprez prilikom paljenja vatre na otvorenom

Obzirom da je primjetan veliki broj građana koji borave na lokalnim izletištima prilikom čega često dolazi do paljenja vatre na otvorenom prostoru od strane istih,te visokih temperatura što za posljedicu može imati izazivanje požara, prilikom kojih nastaju veće ili manje materijalne štete, apelujemo na građanstvo da se prilikom paljenja vatre pridržavaju mjera opreza. U dosadašnjem periodu navedene radnje su na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih nekoliko godina izazvale brojne požare sa većom ili manjom materijalnom štetom.

Praksa pokazuje da su najčešći uzroci požara na otvorenom ljudski nemar i nepažnja, a često se događa i kada se ne vatra ne ugasi prilikom kampovanja ili boravka u prirodi.

Posebno se upozoravaju građani da su prilikom paljenja vatre na otvorenom prostoru dužni poduzeti potrebne mjere opreza i to:

– zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme pojačanog vjetra i u blizini šume,

– oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i drugi zapaljivi materijal,

– osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje,

– ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123 i policiju na broj 122.

Služba civilne zaštite Grada Visoko